2005-12-06

Office 12-teamet hos Microsoft blogger

Microsofts Office 12-team har tatt i bruk blogger. Det finnes en del interessante ting her og der. Som for eksempel morsomme ting å gjøre med Outlook-notater, designet av den nye Segoe UI fonten, feil i helligdagskalenderen i Outlook, hva betyr build-numrene til Office, PDF i Office 12, resultater fra innføring av Watson-dialogen (), endringer i Groove 12, oppdateringsplan for Office. I motsetning til andre som bruker blogger kun som en markedsføringskanal, inneholder disse Microsoft-bloggene det mer personlige preget og kommentarer ut over pressemelding-lignende artikler.