2005-02-24

Microsofts Genuine Advantage sjekker om du bruker Wine

Slashdot | Microsoft Blocking Wine Users From Downloads Site:
«Yesterday Ivan Leo Puoti, a Wine developer, discovered that the validation tool checks directly for Wine and bails out with a generic error when found.»
Microsoft planlegger visstnok at alle nedlastninger fremover skal kreve denne. Mer informasjon her. Én sentral gruppe av brukere (og Microsoft-kunder) dette rammer, er de som kjører Linux, men som vil fortsette å bruke MS Office, for eksempel gjennom CrossOver Office. Disse brukerne vil nå ha tre alternativer:
  1. Gå tilbake til å bruke Windows
  2. Gå over til OpenOffice
  3. Kjøre VMWare
Hvilket tror du er mest sannsynlig? Oppdatering: Microsoft admits targeting Wine users - ZDNet UK News:
«A Microsoft spokesperson told ZDNet UK it made sure the validation tool used by its Windows Genuine Advantage (WGA) programme identified Wine users, so that only users are running a genuine version of Windows could download updates and add-on tools. 'As the most popular third-party translation technology in use, Wine was the first emulator to be specifically tested for via WGA,' said the spokesperson. 'Microsoft does not knowingly provide copyrighted Microsoft Windows OS files to users of third-party emulators or cross-platform API translation technologies such as Wine.'»