2005-02-16

Hvordan håndtere den nye åndsverksloven

  1. Ikke kjøp CD-plater med kopisperre: Klare rettigheter for kjøpere av CD-er med kopisperre - forbrukerportalen.no:
    "- Selger har plikt til å opplyse klart om at en CD-plate har kopisperre ettersom dette kan føre til at platen kan ha bruksbegrensninger eller i verste fall kan ødelegge CD-spilleren. Unnlater selger å opplyse om dette, regnes det som en kjøpsrettslig mangel, sier juridisk leder Jon-Andreas Lange i Forbrukerrådet. Kjøper kan kreve pengene tilbake hvis platen ikke virker i spilleren. Selger må dessuten erstatte CD-spilleren som blir ødelagt av CD-platen."
  2. Ikke kjøp digital musikk med DRM. Magnatune er ett av plateselskapene som tilbyr musikk som "ren" Ogg, Wav, Flac og annet. Du kan også ta en titt på noen av disse eller disse.
  3. Ripp alle platene du har med Ogg Vorbis.
  4. Kjør Linux eller Mac Jeg vet denne er litt far-fetched, men en Linux-basert PC eller en Mac må betraktes som «relevant avspillingsutstyr,» og dersom kopisperren bare virker på Windows, omgår du dette problemet.
  5. Slå av Autorun: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom\Autorun = 0 Denne er ikke å regne som en «effektiv teknisk beskyttelse» i følge lovforslaget.
  6. Kjøp region-frie (region 0) DVD-plater, hvis du kan. Disse er ikke kryptert med Content Scrambling System, og kan derfor ikke sies å ha kopisperre. Merk også at lovforslaget ikke betrakter regionkoding som et «teknisk beskyttelsessystem
  7. Ripp alle de kopibeskyttede platene du har før loven trer i kraft. Ingen lov kan gis tilbakevirkende kraft, og det vil være politiets oppgave å bevise at rippingen har funnet sted etter at loven trådte i kraft.