2003-10-26

Patentsystemets fremtid skal diskuteres av en prosjektgruppe i det danske Teknologi-rådet. Projektets formål er å vurdere og diskutere konsekvensene av patentsystemet og komme med ideer til et forbedret patentsystem.